På vei mot fremtiden: ph.d.-støtte i 2030   

Seminar for Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte

Dato: 27.-28. april 2023
Sted: Oslo
Arrangør: OsloMet
Seminarform: Hybrid (deltakelse fysisk eller online)

OSLO MET

 Foto: Skjalg Bøhmer Vold / OsloMet

Nettverket har siden opprettelsen i 2017 hatt som formål å skape en arena for erfaringsutveksling og refleksjon rundt bibliotekenes undervisning for ph.d.-kandidater.   
  
I 2023 har Universitetsbiblioteket ved OsloMet gleden av å invitere til årets seminar, med tittel “På vei mot fremtiden: ph.d.-støtte i 2030“.   
  
Call for papers åpnet 24. oktober 2022  
Frist for innsending: 1. februar 2023 (23:59)  
Abstract maks 400 ord inklusive referanser
Fyll inn nettskjema

Ved spørsmål ta kontakt: nettverksseminar2023@oslomet.no
  
Seminaret retter fokus mot det vi har i vente. Bibliotekene har lenge tilbudt forskerstøtte, undervist og utviklet tjenester for å støtte ph.d.-kandidater. Hvilke veier førte oss hit, og hvor bør vi gå videre i årene som kommer? Hvilke trender bør vi forholde oss til? Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter ser vi i dagens ph.d.-støtte?   
Til årets seminar ønsker vi bidrag som peker mot fremtidens ph.d.-støtte. Det kan være tilbud man allerede har startet med, eller tilbud man ser for seg i fremtiden. Det kan også gjerne være erfaringsdeling fra tidligere prosjekter som har blitt gjennomført for å imøtekomme endringer eller behov, og som man tenker seg videreført i årene fremover. 

Mulige tema for bidrag er  

 • bibliotekenes tilbud til ph.d.-kandidater i det som for mange av oss antakelig blir “Strategi 2030”  
 • flere funksjoner, færre ressurser. Hva skal inn og hva skal ut av bibliotekenes tilbud til ph.d.-ene?  
 • innovative samarbeidsformer for bibliotekene.  
 • bibliotek som informasjonskanal eller samarbeidspartner for ph.d.-kandidater 
 • kunstig intelligens, virtuell virkelighet og ny teknologi, muligheter og fallgruver   
 • nye publiseringstrender for avhandlinger 
 • undervisningsformer fremover, fysisk, nettbasert eller hybrid? 
 • fremtidens læringstilbud, synkron, asynkron eller begge deler? 
 • are we teaching in English? Eller holder vi på norsk som undervisningsspråk?   

Mulige bidragsformer er   

 • erfaringsdeling (20 minutter: 15 minutter innlegg og 5 minutter spørsmål)    
 • faglig innlegg (20 minutter: 15 minutter innlegg og 5 minutter spørsmål)   
 • “flipped” format (20 minutter: 5 minutter innledning og interaktiv sesjon i 15 minutter)   
 • workshop (90 minutter)   
 • poster

 

Published Oct. 22, 2022 4:54 PM - Last modified Nov. 9, 2022 9:49 AM