Digitale lærings- og møteformer – ph.d.-støtte i endring

Nettbasert seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte

29.-30. april 2020

Program

Dag 1, 29. april:

Registrering

12.00-12.15 Registrering / teknisk assistanse

Innføring og erfaringsutveksling

12.15-12.30 Velkommen v. Maria Carme Torras Calvo; innføring i programmet

12.30-13.15 Gruppearbeid 1: Ny digital hverdag – erfaringsutveksling (pdf)

13.15-13.30 Pause

Digitale læringsformer: Omvendt undervisning og læringsressurser

13.30-13.55 Torstein Låg (UiT): Omvendt undervisning: Prinsipper, evidensgrunnlag og praktiske tips (pdf)

14.00-14.25 Clayton David Gouin (NMBU): NMBU’s Scientific Writing Resource Portal (SWR100) (pdf)

14.25-14.40 Pause

14.40-15.05 Shea Sundstøl / Anita Nordsteien (USN): Digitale læringsformer i et tverrfaglig ph.d.-kurs (pdf)

15.05-15.30 Michael Grote (UiB): Nettbasert peer-to-peer reviewing (idé-workshop) (pdf)
Gruppearbeid 2: Nettbasert skrivesamarbeid og skriveveiledning (pdf)

15.30-15.50 Pause

Formidling

15.50-16.15 Marta Lorenz (UiB): Publish or Perish – hvor mye publiserer ph.d.-kandidatene egentlig? (pdf)

16.15-16.55 Pernille Nordby / Ivar Hukkelberg (UiO): Ph.d.-podden – en podkast for ph.d.-kandidater

16.55-17.20 Avslutning for dagen

Dag 2, 30. april:

09.00-09.05 Kort innføring i dagens program

Fjernundervisning

09.05-09.25 Øygunn Skodvin Prestegård (NLA): Muligheter og utfordringer med nettbasert fjernundervisning (pdf)

09.30-09.50 Eli Heldaas Seland / Sondre Strandskog Arnesen / Kåre Johan Mjør (HVL): Å nå ut til stipendiatene der de er – ved egen pc. Undervisning via Skype for business (pdf)

09.55-10.25 Gruppearbeid 3: Efaringsutveksling fjernundervisning (pdf)

10.25-10.40 Pause

Åpen vitenskap

10.40-11.05 Hege Charlotte Faber / Sindre Pedersen (NTNU): Utvikling av nettbaserte ph.d.-kurs innen åpen vitenskap ved NTNU (pdf)

11.10-11.50 Helene N. Andreassen / Henning Hansen / Leif Longva (UiT) / Ane Landøy / Beate Krøvel Humberset (UiB): Åpne læringsressurser i åpne forskningsdata (pdf)
Gruppearbeid 4: Åpne læringsressurser i åpne forskningsdata (pdf)

11.55-12.10 Aysa Ekanger (UiT) / Margrethe Søvik (VID) / Helene Andreassen (UiT): RIOS-PHD: Status ett år etter (pdf)

12:10-12:30 Pause

Nettverk

12.30-12.50 Gruppearbeid 5: Aktivisering av Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte (pdf)

12.50-13.00 Oppsummering

Sammendrag (Lenke til eget pdf)

Published Dec. 6, 2021 11:26 AM - Last modified Dec. 6, 2021 11:26 AM